Lexikon

Slovníček základních pojmů (1)
Dožo – sál pro cvičení judo
Tatami – zápasiště pro judo
Judogi – oblek judisty, kimono
Obi – pás ke kimonu
Judoka – judista – žák
Sensei – učitel juda, trenér
Zarei – velký pozdrav
Ritsurei – malý pozdrav
Části těla:
Aši – noha
Hara – břicho
Hiži – loket
Hiza – koleno
Kata – rameno
Goši – bok
Kubi – krk
Te – ruka
Ude – paže
Waki – podpaží
Mune – prsa
Momo – stehno
Směry:
Mae – dopředu
Uširo – dozadu
Joko – stranou
Migi – pravý
Hidari – levý
Rozložení chvatu:
Kuzuši – vychýlení
Cukuri – nástup
Kake – vlastní hod
Eri – límec
Sode – rukáv
Slovníček základních pojmů (2)
Tori – nacvičující judoka
Uke – partner nacvičujícího
Pohyby:
Ajumi aši – normální chůze
Cugi aši – chůze sunem nohou po tatami
Tai sabaki – obraty těla
Ukemi – pády
Mae ukemi – pád vpřed
Joko ukemi – pád stranou
Uširo ukemi – pád vzad
Kumikata – úchop
Skupiny chvatů judo (waza):
Aši waza – chvaty prováděné nohama (převážně)
Goši waza – chvaty prováděné pomocí boků
Te waza – chvaty prováděné pažemi, rukama
Sutemi waza – strhy
Osaekomi waza – držení
Kansechi waza – páčení
Žime waza – škrcení
Tokui waza – osobní technika
Renraku waza – kombinace chvatů
Kyu – stupeň žákovské vyspělosti
Dan – stupeň mistrovské vyspělosti
Rozdělení chvatů judo (3)
Nagewaza – technika porazů
Tačiwaza: (technika hodů)
• Tewaza – tech. paží (taiotoši, seoi nage, kata guruma, moroto gari atd.)
• Gošiwaza – tech. boků (ukigoši, haraigoši, hane goši, goši guruma, ucuri goši atd.)
• Ašiwaza – tech. nohou (hiza guruma, de ašiharai, o-uči gari, ko-uči gari, okuri aši harai, učimata atd.)
Sutemiwaza: (technika strhů)
• Ma sutemiwaza (tomoe nage, sumi gaeši atd.)
• Joko sutemiwaza (tani otoši, soto makikomi, hanemakikomi atd.)
Katamewaza – technika boje na zemi
(Newaza)
• Osaekomiwaza (tech. držení) (kesa gatame, kata gatame, joko šiho gatame ad.)
• Žimewaza (tech. škrcení) (okuri erižime, nami žuži žime, sankaku žime atd.)
• Kansecuwaza (tech. páčení) (udegarami, ude hišigi, hiza gatame, ude hišigi ude gatame atd.)
Slovníček základních pojmů (4)
Výroky rozhodčích:
Hažime – začněte!
Mate – přerušte boj!
Sonomama – stop!
Joši – pokračujte!
Soremade – to je vše!
Hantei – rozhodněte
Hikiwake – nerozhodně
Hodnocení akcí za
Koka 3 body
Juko 5 bodů
Wazaari 7 bodů
Ippon 10 bodů
Tresty za
Šido 3 body
Čui 5 bodů
Keikoku 7 bodů
Hansoku make (diskvalifikace) 10 bodů (ve prospěch soupeře)
Osaekomi – držení nasazeno
Toketa – držení přerušeno
Složky sportovního tréninku
Tělesná příprava
1. Zdokonalování všestranného pohybového základu:
a, rozšiřováním počtu osvojených pohybových dovedností
b, rozvojem pohybových vlastností v co možná nejrůznějších kvalitách
2. Rozvoj speciálních pohybových dovedností, odpovídající potřebám daného sportovního výkonu
Technická příprava
1. Osvojování sportovních dovedností a jejich stabilizace
2. Zdokonalování příslušné míry variability sportovních dovedností
Taktická příprava
1. Osvojování způsobů řešení úkolů sportovního výkonu
2. Rozvoj schopnosti výběru optimálního řešení, resp. Jeho přizpůsobování na úrovni:
a, jednoduché odpovědi
b, rozhodování
c, tvůrčího přístupu
Psychická příprava
1. Formování osobnosti vzhledem k požadavkům sportovního výkonu
2. Modelování tréninku
3. Regulace aktuálních psychických stavů
Sportovní trénink je cílevědomým rozvíjením schopností jedince. Praktická realizace sportovního tréninku vyžaduje, aby byl sportovní trénink budován souběžně ve dvou směrech: jednak osvojováním uvedených dílčích složek, jednak sladěním těchto složek v jediný celek.
Mezi jednotlivými složkami existují velmi těsné vztahy. Těsnost těchto vztahů dosahuje v některých sportech (sportovní hry, úpolové sporty) takové kvality, že technická a taktická příprava tvoří jeden celek = technicko-taktická příprava.
Technicko-taktická příprava tvoří jádro tréninku.
Tělesná příprava je proces, ve kterém se tvoří základ vysoké sportovní výkonnosti.
Psychická příprava zdokonaluje procesy umožňující realizaci sportovního výkonu na maximální úrovni.
 
Periodizace sportovního tréninku
Periodizace ve sportovním tréninku znamená zásadní členění ročního tréninkového cyklu na tréninková období –
- přípravné
- hlavní (závodní)
- přechodné
Jednotlivá období mají přesně vymezené úkoly, které vycházejí ze zákonitostí rozvoje trénovanosti a sportovní formy.
Při jednovrcholové roční přípravě se obecně doporučuje tato délka jednotlivých období:
- přípravné 4-7 měsíců
- hlavní 3-4 měsíce
- přechodné 3-6 týdnů
Přípravné období V přípravném období se vytvářejí všeobecné základy budoucí výkonnosti. Někdy se dále dělí na:
1. přípravné – trénink zaměřen na celkové zvýšení všech funkčních možností organismu sportovce. V tělesné přípravě jde především o rozvoj obecné síly a vytrvalosti. V technické přípravě osvojování nových pohybových dovedností, udržení kontinuity s úrovní dosaženou v minulém hlavním období. V taktické přípravě tvorba základů pro řešení taktických situací (teorie, pravidla). V psychologické přípravě jde v tomto období o celkový rozvoj psychické odolnosti vůči zatížení a volních vlastností. Vysoké objemy zatížení, intenzita postupně narůstá.
2. přípravné – zvyšování podílu speciální (technické) přípravy. Tělesná příprava – rozvoj speciální síly a speciální vytrvalosti, rychlosti. Technicko-taktická příprava zaměřená na upevnění variability speciálních pohybových dovedností, jsou zařazovány kontrolní soutěže, které slouží pro osvojení postupů regulace předstartovních stavů v rámci psychologické přípravy. Vysoká intenzita zatížení.
Hlavní období Do hlavního období jsou soustředěny hlavní soutěže – vrchol ročního výcvikového cyklu. Základním problémem jsou otázky vyladění sportovní formy. Objem tréninkového zatížení klesá, intenzita vysoká.
Přechodné období Hlavním cílem přechodného období je zotavení organismu, jak fyzické, tak psychické. Tělesná aktivita neustává, nízké objemy i intenzita zatížení, pestré tréninkové prostředky.
Základní druhy cvičení používaných v judo.
Ukemi – pády – vpřed – mae ukemi
Vzad – uširo ukemi
Stranou – joko ukemi
Tandoku renšu – nácvik chvatu bez soupeře (na místě, za pohybu)
Uči komi – nástupy do chvatů bez házení soupeře (ve dvojicích, trojicích, na místě, za pohybu)
Nage komi - cvičení opakovaných hodů bez odporu soupeře (na počet, na čas, ve dvojicích, skupinově)
Jakosoku geiko – cvičení v randorovém pohybu, při němž si soupeři nekladou odpor (ve dvojicích)
Karaki geiko – cvičení v randorovém pohybu s částečným odporem soupeře bez protiútoku (ve dvojicích
Randori – cvičný zápas podle předem stanoveného výcvikového záměru (ve dvojicích, handicapové, kumikata, laina ap.
Šiai – utkání na soutěži (jednotlivci, družstva, věkové kategorie)
Organizační zajištění sportovního tréninku
Cíl: dosahování individuálně nejvyšších sportovních výkonů
Úkoly: příprava k individuálně nejvyšším sportovním výkonům na základě všestranného a harmonického rozvoje jedince
Stavba sportovního tréninku
Mnohaletý trénink
jednoroční tréninkový cyklus
Hlavní období
vícetýdenní cykly
vícedenní cykly např. týdenní
tréninková jednotka
Podmínky Kontrola
Společenské pedagogická
Organizační lékařská
Materiální sebekontrola
Přípravné období kontrolní testy
Přechodné období

Partneři

                       

 

Copyright © 2024 | AVČSK, z.s. | Všechna práva vyhrazena.